Co může řídit motorkář

Skupina AM 
Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.  Věk: 15 let    

Skupina A1 Motocykly skupiny AM a lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm. Po 2 letech možnost rozšíření na skupinu A2. Věk: 16 let  

Skupina A2 Motocykly skupiny AM, A1 a motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1. Po 2 letech možnost rozšíření na skupinu A. Věk: 18 let  

Skupina A
Motocykly AM, A1, A2 a motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Věk: 24 let; 21 let (pro tříkolová); 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

Skupina B
 
Co můžu řídit? 
Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny AM a A1 maximálně o objemu 125 cm3 s automatickou převodovkou (nemusí platit v jiných zemích) a pro vozidla skupiny B1 a B automat. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A. Věk: 18 let

Napište nám:

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.